Řídící deska svářečky MIG/MAG

Řídící deska je určena jako přímá náhrada elektroniky ve svářečce GUDE 155/4. Původní regulace posuvu drátu enkodérem je nahrazena potenciometrem, spouštění plynu, které je na GUDE 155/4 řešeno ventilem na svářecí hubici je nahrazeno elektromagnetickým ventilem s možností nastavení času spouštění plynu před zapálením oblouku a po dohoření oblouku. Dohoření oblouku je vyřešeno nastavením času mezi vypnutím posuvu a vypnutím svářecího transformátoru. Řídící deska nazapína svářecí transformátor, zapíná se výkonovým stykačem. Ochrana transformátoru a usměrňovače je zabezpečena termostatem.

Parametry řídící desky:

Vstupy:
Napájecí napětí:                     24V DC  
Napájecí napětí:                     230V AC
Teplotní ochrana:                   Ni1000, případně kontakt (100°C)
Spouštění cyklu:                    Kontakt

Výstupy:
Motor posuvu:                       24V DC (max 150W)
El. mag ventil:                      230V AC (max 100W)
Spínaní transformátoru:         Stykač 230V AC (max 150W)

Ovládací prvky:
Posuv drátu:                                                                        0% - 100% PWM 7,5kHz
Spouštění plynu před svařovaním:                                         0,2s - 2s
Přídrž plynu po svařovaní:                                                     0,2s - 2s
Prodleva mezi vypnutím posuvu a svářecího transformátoru:    0,1s - 0,5s
Spouštění plynu (PLYN TEST) pro nastavení průtoku:               10s

 
Venkovní rozměry, rozmístnění ovládacích prvků, případně software můžu po domluvě upravit.

 

 IMG 1703 1024x1000

 

IMG 1705 1024x1000

 

Schéma desky k náhledu zde

Osazení desky k náhledu zde

Princip funkce k náhledu zde