USB Smart Card reader

USB Smart Card reader slouží ke sdílení satelitních karet pomocí software
OSCAM, nebo NEWCS. Možné použití na serverech Synology a Linux
routerech s USB portem, také na PC s Linux, nebo Windows systémem.

Dálkové ovládání čerpadla

Dálkové ovládání pro zapínaní zahradního ponorného čerpadla sestává
s vysílače, který vysílá povel pro sepnutí stykače v přijímači po
přivedení řídícího napětí 24V AC/DC na jeden s šesti vstupů. Přijímač
je možné nastavit tak, aby stykač byl sepnutý po celou dobu vysílání,
nebo byl sepnutý pouze po nastavenou dobu.

Sestavu je možné doplnit o dálkový ovladač klíčenku a přijímač ovládat
ze dvou míst. Z vysílače který je pevný a řídí ho například závlahový
systém zahrady a klíčenkového dálkového ovládání, kdy čerpadlo zapíná
na stanovený čas uživatel.

Řídící deska svářečky MIG/MAG

Řídící deska je určena jako přímá náhrada elektroniky ve svářečce GUDE 155/4. Původní regulace posuvu drátu enkodérem je nahrazena potenciometrem, spouštění plynu, které je na GUDE 155/4 řešeno ventilem na svářecí hubici je nahrazeno elektromagnetickým ventilem s možností nastavení času spouštění plynu před zapálením oblouku a po dohoření oblouku. Dohoření oblouku je vyřešeno nastavením času mezi vypnutím posuvu a vypnutím svářecího transformátoru. Řídící deska nazapína svářecí transformátor, zapíná se výkonovým stykačem. Ochrana transformátoru a usměrňovače je zabezpečena termostatem.

Měřidlo teplot

Měřidlo teplot je určeno k zobrazení teploty zařízení bez vlastního displeje.
Konkrétně zde se jedná o kondenzační kotel GEMINOX THR 5-25, kde teplota vody okruhu topení, teplota vratné vody a teplota úžitkové vody může být zobrazena pouze na pokojovém regulátoru (případně diagnostickém modulu servisního technika)
Čidlo teploty úžitkové vody je zasunuté v jímce nádrže, čidla teploty topné vody jsou umístněná na potrubí za třícestným ventilem.