Oprava automatiky SIT577 DBC

Plynový kotel (DAKON, PROTHERM...) osazen automatikou SIT537DBC začně po pár letech provozu často cyklovat, po zapálení plamene zhášet, případně nejiskří. Příčinou jsou vadné kondenzátory v zapalovací automatice.

V elektrickém obvodu jsou zapojeny jako předřadné kondenzátory, ztrátou kapacity se snižuje proud kondenzátorem a dojde k poklesu napájecího napětí (5V a 24V) elektroniky. Řešení je rozebrání a výměna kondenzátorů v automatice.

Důvodem ztráty kapacity kondenzátorů je poddimenzování jejich pracovního napětí. Přepětí v obvodu poškozuje kondenzátor a snižuje kapacitu.
Výrobcem použité kondenzátory jsou dimenzovány na 400VDC.

 

 IMG 2265 1024x768

Zapalovací automatika odpojená z plynového ventil.

 

IMG 2266 1024x768

Štítek zapalovací automatiky.

 

IMG 2268 1024x768

Krycí víčko je nejlepší sundat postupným páčením šroubováku po celém obvodu.
Chce to velmi opatrně, plast je velmi křehký.

 

IMG 2269 1024x768

Plošný spoj automatiky.

 

 

IMG 2270 1024x768

Konektor pro připojení k ventilu se dá vytáhnout tak, že zadní strany se mezi
konektor a krabičku zasune tenký plochý štoubovák tak, aby se zobáček krabičky
dostal nad úroveň konektoru.
Konektor se pak z přední strany dalším nástrojem vytlačí ven.

 

IMG 2272 1024x768

Kondenzátory C1 (470n), C7 (330n), C11 (470n) je třeba odpájet.

 

IMG 2273 1024x768

Odpájené kondenzátory.

 

IMG 2275 1024x768

Zmeřit kapacitu. Musí být v toleranci 10% jmenovité hodnoty.
Pokud tomu tak není, kondenzátor vyměnit je nutné.

 

IMG 2278 1024x768

Kondenzátor 470nF má katalogové označení EPCOS B32562J6474K
Kondenzátor 330nF má katalogové označení EPCOS B32562J6334K
k dispozici jsou FARNELL, RS COMPONENTS, případně distributorů firmy EPCOS

Je možná náhrada jinými kondenzátory na vyšší napětí se stejnou kapacitou,
ale budou mít větší rozměry a rozteč, nevejdou na původní místo.

 

IMG 2281 1024x768

Jednoduchý testovací přípravek.

 

Princip funkce přípravku

Katalog SIT GROUP k náhledu

Katalogový list automatiky SIT 537

 

Automatika SIT537 je plně analogová
Automatika SIT577 je řízena procesorem
Automatika SIT579 je plně digitální

Automatiky při dodržení zapojení a časových funkcí jsou mezi sebou zaměnitelné.