Oprava zdroje monitoru ASUS MM19S

Oprava zdroje 715G1349-3 NMW-19 monitoru ASUS MM19S.

Monitor po zapnutí, nebo po aktivaci z počítače zobrazí logo, případně obraz a pak se cca po 1 sekunde vypne podsvícení. Kontrolka zapnutí svítí, obrazovka je černá, ale při silném kolmém světle je vidět v pozadí, že monitor reaguje a zobrazuje správně.

Nefunkční podsvícení LCD monitoru, nebo LCD televize s CCFL trubicemi může mít několi příčin.

  • Vadné kondenzátory v sekundární části napájecího zdroje, Obvykle stačí výměna za nové. Osobně používám kondenzátory značky SAMWHA.
  • Zničený tranzistor v obvodu VN transformátoru. V tomto případě je obvykle nutné vyměnit i pojistku, která se nachází mezi napájecím zdrojem a VN zdrojem. Ne každý zdroj ji ovšem má. Pokud jsou tranzistory unipolární, výměna je snadná, stačí nahradit stejným typem, nebo podobným se stejnými parametry jako má původní tranzistor. Pokud jsou tranzistory bipolární, tak je někdy nutné měnit všechny tranzistory a před osazením vybrat ty, které mají co nejmenší rozptyl mezi sebou v zesílení (parametr hfe)
  • Zničený integrovaný obvod, budič tranzistorů VN transformátoru, který současně ovládá jas obrazovky.
  • Nebo vadný VN transformátor.

 

Konkrétně v tomto případě je to poškozené sekundární vinutí VN transformátoru.

IMG 0722 1024x768

Jednou z možností jak závadu najít, je porovnat odpor sekundárního vinutí
obou VN transformátorů, nebo změřit odpor sekundárního vinutí, který má mít
odpor kolem 1kΩ, pokud má řádově více, nebo řádově méně,
je transformátor spolehlivě vadný.

 

IMG 0723 1024x768

Vypájený transformátor, odpor sekundárního vynutí 7kΩ.

 

IMG 0724 1024x768

Nový VN transformátor 80LL17T-16. Některé díly jsou velmi obtížně dostupné,
jednou a někdy jedinou možností je nákup ze zahraničí. Bohužel delší čekací
doba, ale cena součástky je vzhledem k ceně monitoru relativně nízká.

 

IMG 0726 1024x768

Zapájený VN transformátor. Po pájení je důležité odstranit zbytky tavidla,
které by mohli dělat svod.

 

IMG 0728 1024x768

Zdroj je opět funkční, cena opravy se pohybuje v rozmezí 300 Kč až 500 Kč.

 

Schéma zdroje ve vysokém rozlišení ke stažení zde:

NN část zdroje

VN část zdroje