Oprava měniče ELEW011 chyba E50

Oprava měniče frekvence pro motory sušiček ELECTROLUX a AEG.
Netočí se buben, chyba E50.


 

IMG 1877 1024x768

Měnič se nacházíve spodní části sušičky.

 

IMG 1878 1024x768

Typový štítek na plastovém obalu.

 

IMG 1879 1024x768

Typový štítek na plošném spoji.

 

IMG 1880 1024x768

Plošný spoj.

 

IMG 1884 1024x768

V první řadě zkontrolovat stav rezistoru R118. Nachází se vedle usměrňovače.

 

IMG 1885 1024x768

Zde je rezistor odpájený, slouží jako pojistka. Jeho hodnota je 10 Ohm.

 

IMG 1886 1024x768

Nový rezistor 10 Ohm velikost pouzdra 0805.

 

IMG 1882 1024x768

Pokud byl vadný rezistor (důsledek) je vadný i obvod LNK364 (příčina).

 

IMG 1883 1024x768

Odpájený integrovaný obvod a nový díl.

 

Před zapnutím je nuté zkontrolovat:

- diodový můstek D19.

- usměrňovací diody D23 a D24 na sekundární straně zdroje. 

- odpor na elektrolytických kondenzátorech, pokud by byl řádově jednotky
  ohmů, bude vadný třeba procesor, nebo budiče IGBT tranzistorů.

- jestli jsou IGBT tranzistory vpořádku. Mezi kolektorem a emitorem
  nesmí být nulový odpor. Musí být zde měritelná ochranná dioda tranzistoru.

- správnou funkci zdroje. Výstupní napětí zdroje je 3,3V a 17V.

Pokud zdroj nepracuje správně a současně není přetěžovaný, výstupní napětí
není stabilní 3,3V a 17V, může být problém v napěťové referenci TL431 (U9)

 

 

 

Potřebujete opravit tento díl ?